Cvičenia 6, Príklad 4, kaktus

Termín odovzdania 2022-11-08 11:30:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp