Cvičenia 6, Príklad 1 rozcvička, postupnosti

Termín odovzdania 2022-10-25 13:00:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp