Cvičenia 4, Príklad 5 bonus, preteky

Termín odovzdania 2022-10-18 11:30:00, max. počet bodov 1

Zadanie : zadanie.pdf