Cvičenia 4, Príklad 4, triedenie

Termín odovzdania 2022-10-18 11:30:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp
Vstupy : vstupy.zip