Domáce úlohy, DÚ 1, pošty

Termín odovzdania 2022-10-24 22:00:00, max. počet bodov 10

Zadanie : zadanie.pdf
Vstupy : vstupy.zip