Cvičenia 3, Príklad 1 rozcvička, trojuholník

Termín odovzdania 2022-10-04 13:00:00, max. počet bodov 1

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp