Cvičenia 2, Príklad 2, deliteľnosť

Termín odovzdania 2022-10-04 11:30:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf