Cvičenia 1, Príklad 2, odzadu

Termín odovzdania 2022-09-27 11:30:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf