Cvičenia 4, Príklad 6 rozcvička bonus, čo chýba

Termín odovzdania 2019-10-18 14:40:00, max. počet bodov 1

Zadanie : zadanie.pdf