Cvičenia 4, Príklad 5 bonus, preteky

Termín odovzdania 2019-10-22 13:10:00, max. počet bodov 1

Zadanie : zadanie.pdf