Cvičenia 4, Príklad 4, zlomky

Termín odovzdania 2019-10-22 13:10:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp