Cvičenia 4, Príklad 2, dátum

Termín odovzdania 2019-10-22 13:10:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf