Cvičenia 4, Príklad 1 rozcvička, záporné

Termín odovzdania 2019-10-15 14:40:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf