Cvičenia 3, Príklad 2, cifry

Termín odovzdania 2019-10-15 13:10:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp