Cvičenia 2, Príklad 4, štvorec 2

Termín odovzdania 2019-10-08 13:10:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf