Cvičenia 2, Príklad 1 rozcvička, mocniny

Termín odovzdania 2019-10-01 14:40:00, max. počet bodov 1

Zadanie : zadanie.pdf