Cvičenia 1, Príklad 5, menší

Termín odovzdania 2019-10-01 13:10:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf