Cvičenia 1, Príklad 4, kladné

Termín odovzdania 2019-10-01 13:10:00, max. počet bodov 1

Zadanie : zadanie.pdf